Užitečné odkazy

UsingEnglish.com UsingEnglish.com provides a large collection of English as a Second Language (ESL) tools & resources for students, teachers, learners and academics. Browse grammar glossary and references of irregular verbs, phrasal verbs and idioms, ESL forums, articles, teacher handouts and printables, and find useful links and information on English. BativeMonks.com This website works with the native professionals who are expertise and are providing online classes on more than 130 different popular languages. Choose from hundreds of tutors, contact your chosen tutor; and get your personalised, one-to-one lesson started at a time convenient to you. Oxford University Press - New English File online Learn more English here with interactive exercises, useful downloads, games, and weblinks. Practise your grammar, vocabulary, pronunciation, listening, and reading, and have some fun too. Help For English - Angličtina na internetu zdarma Na těchto webových stránkách najdete výukové materiály, testy, rady, recenze knih apod. Příspěvky jsou převážně tvořeny zkušenými učiteli a lektory angličtiny. BBC - Learningn English Portál BBC obsahující velké množství informací a interaktivních aktivit. Cambridge Dictionary and Thesaurus Online Cambridge výkladový slovník online Dictionary and Thesaurus - Merriam-Webster Online Anglický výkladový slovník online Jazyková příručka AV ČR Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademi věd ČR. Slovníková část obsahuje přes 60.000 slovníkových hesel. Do výkladové části byly zařazeny především ty jevy, na které se uživatelé češtiny v jazykové poradně ptají opakovaně. Český národní korpus Český národní korpus je soubor počítačově uložených textů, který slouží k jazykovému výzkumu. S jeho pomocí je možné vyhledávat slova a slovní spojení v kontextu.